Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych
Łódź, 4 - 5 kwietnia 2016 r.
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

 

Miejsce i data

4-5.04.2016


Tobaco Hotel
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

Aktualności

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź

 

 Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź


Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek
Kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej


Prof. zw. dr hab. Ewa Walińska
Kierownik Katedry Rachunkowości


Dr hab. Agata Adamska

Wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH

 
 

SEKRETARZE NAUKOWI KONFERENCJI

Dr Jacek Gad

Mgr Agata Wieczorek


SEKRETARZ ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Mgr Tadeusz Wejchert

Partnerzy