Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych
Łódź, 4 - 5 kwietnia 2016 r.
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

 

Miejsce i data

4-5.04.2016


Tobaco Hotel
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

Aktualności

 
Cel:

Celem konferencji jest wymiana poglądów osób zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego reprezentujących takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, rachunkowość, prawo, socjologia, psychologia. Niniejsza konferencja stanowi płaszczyznę integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym
 2. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI)
 3. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami
 4. Rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym
 5. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 6. Rynki kapitałowe w nadzorze korporacyjnym
 7. Kodeksy dobrych praktyk
 8. Relacje inwestorskie
 9. Wpływ regulacji na nadzór korporacyjny
 10. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli
 11. Systemy motywowania zarządów i rad nadzorczych
 12. CSR a nadzór korporacyjny
 13. Upadłości i bankructwa w kontekście nadzoru korporacyjnego
 14. Ocena jakości nadzoru korporacyjnego (agencje ratingowe, indeksy)

Partnerzy