Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych
Łódź, 4 - 5 kwietnia 2016 r.
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

 

Miejsce i data

4-5.04.2016


Tobaco Hotel
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

Aktualności

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek - Przewodniczący
Prof. dr hab. Ewa Walińska - Przewodnicząca

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Dotkuś
Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Prof. dr hab. Jan Jeżak

Prof. dr hab. Czesław Mesjasz

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Prof. dr hab. Adam Peszko

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Prof. dr hab. Jan K. Solarz

Partnerzy